top of page

צומת דרכים-המעבר מהנוער לבוגרים

האם יש הבדל ביכולת בין הנוער לבוגרים? האם יש שינוי ביכולות בין האימון ליום המשחק?


לא מעט מדובר בספורט על שינויים אלו. המפתח והגורם המשפיע ביותר על שינויים אלו הן ה-ציפיות.

הציפיות יכולות להיות מהמאמן, מהצוות המקצועי, מההורים, מהקהל, מהמדינה ועוד.

אז איך הציפיות משפיעות על הספורטאי?


ציפיות יכולות להיות דבר חיובי מאד כאשר מוטיבציה ועוררות גופנית משתלבות ומותאמות לרמת הספורטאי, כתוצאה מכך הספורטאי מצפה לתחרות או למשחק הבא.


כאשר הציפיות מגיעות מגורמים חיצוניים ומסביבתו של הספורטאי כמו הורים, מאמנים, תקשורת או קהל הן עלולות להזיק במיוחד אם הן גבוהות מדי עבור הספורטאי.


ציפיות גבוהות מדי עלולות לגרום ללחץ רב ולפגוע בעיקר ב:


- ירידה בביטחון העצמי - התפתחות חרדה - פחד מכישלון - חשיבת יתר - אי יכולת לתקן וללמוד מטעויות - מחשבה שלילית - ירידה ביכולת הפיזית


על הגורמים הסביבתיים קשה לשלוט ואף בלתי אפשרי, אך על מנת להתמודד עם ציפיות גבוהות ולהימנע מהשפעה שלילית, יכול הספורטאי להשתמש במספר כלים מפסיכולוגיית הספורט ובהן:


שיפור יכולת הריכוז ואמונה ביכולת- הספורטאי צריך ללמוד להתרכז בפעולות הקטנות והרלוונטיות למשימה ולאתגר הנוכחי ולהציב מטרות אפקטיביות כדי להשיג אותן בהתאם לרמתו. על הספורטאי להתרכז בלמידה מטעויות ושיפור היכולת עצמה ולא להתרכז בתוצאה.


הרפיה- שימוש בטכניקות הרפיה יכול להוריד את סף הלחץ כתוצאה מציפיות גבוהות מדי, ומאפשר לספורטאי לעבוד ולהפגין יכולות גם כאשר ישנו לחץ רב.

אז פעם הבאה כאשר אתם מצפים מהספורטאי או מהקבוצה להשיג תואר או לנצח, חישבו האם זה מתאים לרמתם ועודדו אותם להשתפר ביכולות ולא רק להגיע לתוצאות.

רק דרך למידה ושליטה בציפיות הן מספורטאי והן מסביבתו, הספורטאים יוכלו להפיק את מלוא הפוטנציאל שלהם ולבסוף גם להגיע לתארים ולייצג בכבוד את עצמם ואת מדינתם.

bottom of page